wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Promocje
123456
Hity sklepowe
Dodatkowe opcje przeglądania
Kontakt
 • RAI-BUD S.C.
 • RAI-BUD S.C.
  Wydrowice 7
  49-100 Niemodlin
  tel.: 784 946 747
  email: info@rai-bud.pl
  NIP: 9910414430
 • E-mail:info@rai-bud.pl
 • Telefon+ 48 784-946-747
 • Godziny działania sklepu8.00 - 16.00
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Systemy płatności
 • PayPal
 • Przelewy24
 • BGŻ

Regulamin

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
1. Właścicielem oraz administratorem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.rai-bud.pl jest:
 
RAI-BUD S.C.
Wydrowice 7
49-100 Niemodlin
NIP 9910414430
 

2. Żeby złożyć zamówienie należy zaakceptować regulamin podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych praw Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.
4. Językiem Regulaminu i Umowy między Sprzedającym, a Kupującym jest język polski.

§2. DEFINICJE

1. REGULAMIN - ten Regulamin, który określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.rai-bud.pl
2. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.rai-bud.pl.
3. SPRZEDAJĄCY – firma: RAI-BUD S.C., Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin, nip 9910414430.
4. KUPUJĄCY - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
5. KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu prywatnie to znaczy nie w imieniu zakładu pracy lub innej jednostki organizacyjnej.
6. UŻYTKOWNIK - każdy podmiot korzystający ze Sklepu internetowego.
7. KONTO - osobisty panel administracyjny Użytkownika dostępny po Rejestracji i Zalogowaniu w Sklepie internetowym zabezpieczony loginem (e-mail) i hasłem (znanym tylko Użytkownikowi), służący do kupowania Towarów.
8. LOGOWANIE - proces autoryzacji i uwierzytelniania polegający na podaniu loginu Użytkownika (e-mail) i hasła w celu uzyskania dostępu do Konta Sklepu internetowego
9. REJESTRACJA - proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym.
10. ZAMÓWIENIE – wyrażona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego, wola zawarcia Umowy.
11. UMOWA - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w przypadku Konsumenta i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.) w przypadku Kupującego (firm).
12. TOWAR – przedmiot lub treść elektroniczna sprzedawana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
13. WADA - niezgodność Towaru z Umową i/lub albo wada prawna
14. DOWÓD ZAKUPU - faktura lub paragon.


§3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
2. Zamówienia można składać w dowolnym czasie na dwa sposoby:
- za pośrednictwem strony internetowej www.rai-bud.pl
- poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@rai-bud.pl
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
- dodać Towar do koszyka;

- wybrać rodzaj płatności;
- wybrać rodzaj dostawy;

- podać adres dostawy
- zatwierdzić zamówienie złożenie w Sklepie internetowym przez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.
Można składać Zamówienie bez Rejestracji i zakładania Konta użytkownika.
5. Podczas dokonywania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych wymaganych w formularzu, koniecznych do realizacji zamówienia zgodnie z wybranym trybem z lub bez Rejestracji i Logowania.
6. Zakupy dla  firm z fakturą VAT wymagają podania danych firmy oraz NIP.
7. Po zatwierdzeniu Zamówienia przez Użytkownika jego przyjęcie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego wyświetleniem komunikatu „Zamówienie przyjęte” i wysłaniem wiadomości email na podany przez Użytkownika adres email. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego Umowa uważana jest za zawartą.
8. Termin realizacji Zamówienia jest określony dla różnych Towarów indywidualnie i jest widoczny w Sklepie. Po uzgodnieniu z Użytkownikiem może być wydłużony.
9. Jeżeli zamówiony towar lub jego wersje są niedostępne Sprzedający Zawiadomi o tym  Kupującego, który podejmie decyzję co do realizacji Zamówienia.
10. Kupujący zgadza się na wystawienie i wysłanie na wskazany przez siebie e-mail: faktur VAT, faktur VAT korygujących i innych dokumentów niezbędnych do obsługi Zamówienia.

§4. TOWARY I PŁATNOŚCI

1. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towary wolne od Wad.
2. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto to znaczy zawierają podatek VAT.
3. Do każdej Umowy dołączany jest dowód zakupu zgodnie z typem Użytkownika.
4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
6. Kupujący może dokonać zapłaty za Towar w następujący sposób:
- przelewem bankowym - przedpłata na konto,

Nr konta: 95 1750 1194 0000 0000 2032 4597  BNP PARIBAS SA
- za pośrednictwem firmy realizującej szybkie płatności elektroniczne;
- za pobraniem – przekazując pieniądze kurierowi przy odbiorze;
- gotówką - przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Sprzedającego.


§5. DOSTAWA

1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Zaleca się aby przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy sprawdzić zawartość w obecności kuriera. Kurier zgodnie ze swoim regulaminem ma obowiązek poczekać i dokonać oględzin. W przypadku uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody na formularzu, który musi udostępnić kurier oraz skontaktować się ze Sprzedającym. Brak zgłoszenia nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki może mieć negatywny wpływ na rozpatrywanie ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zgubienia czy kradzieży podczas transportu.

3. Koszt transportu zamówionych Towarów naliczany jest automatycznie przez Sklep internetowy w momencie składania Zamówienia i uzależniony jest od wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej, rodzaju Towaru, wartości Zamówienia oraz wybranej metody zapłaty.
4. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie firmy Sprzedającego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

§6. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. Towary są objęte gwarancją i rękojmią zgodnie z obowiązującymi ustawami.
2. Wadliwy Towar wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego należy wysłać na adres: RAI-BUD S.C., Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin
 
Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego: Załącznik nr 1.

3. Sprzedający rozpatruje reklamację Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem Wady. Jeśli w tym czasie Sprzedający nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji, przyjmuje się, że reklamację uznał.
4. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe np. z powodu wyczerpania zapasów Towaru, Sprzedający zwróci równowartość ceny Towaru
5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Wada jest nieistotna.
6. Towary sprzedawane przez Sprzedającego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. Warunki gwarancji zostaną określone w osobnej gwarancji, wystawionej przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Towaru.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym Umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu Towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.
 
 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na odległość: Załącznik nr 2.

2. Zwracany towar należy przesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz oryginalnym dowodem zakupu na adres:
RAI-BUD S.C., Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin
 
3. Koszty dostawy zwracanego Towaru ponosi Konsument.
4. Sprzedający dokona zwrotu płatności na konto bankowe wskazane przez Kupującego.
5. Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta nie stosuje się do Umów zawieranych na odległość, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesiąt złotych.
6. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo do zwrotu nie obejmuje Umów w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.
2. Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronach Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych przedstawicieli i  są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.
3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedającym w następujący sposób:
- telefon: +48 784 946 747,
- poczta elektroniczna na adres: biuro@rai-bud.pl;
- pisemnie na adres: RAI-BUD S.C., Wydrowice 7, 49-100 Niemodlin
4. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.rai-bud.pl/regulamin-pm-11.html
5. Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2015 r.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym zakresie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
7. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).
8. Ewentualne błędne zapisy regulaminu lub braki w regulaminie będą rozstrzygane na korzyść kupującego wg obwiązującego prawa. 
 
§9. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik nr 1. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego
Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 05.11.2015 (kliknij tutaj)
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu